Asociatia antiparkinson

Asociaţia de Lupta Impotriva Bolii Parkinson

Bd. Dacia, Bloc 29, sc.A, et.1, ap.7, cod 330106, Deva, Hunedoara

presedinde: Dan RAICAN

tel.: 0745 231 153

E-mail:
dan_raican a) yahoo.com

 

 

 

Anunţ plasture transdermic cu rotigotină

SPONSORIZARI, MECENAT

 

PENTRU FIRME: Principalele acte normative care reglementeaza actele de sponsorizare si mecenat sunt Legea 32/1994 si Codul Fiscal adoptat prin Legea 571/2003. Astfel,

a)-se incadreaza in limita de 3 la mie din cifra de afaceri si

b)-nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat.

Sponsorizarea si mecenatul se fac in baza unor contracte care prevad cel putin obiectul si valoarea sponsorizarii, obligatiile partilor si durata de valabilitate. Contractele sunt necesare pentru justificarea sumelor cheltuite/primite si efectuarea deducerilor legale.

MODEL CONTRACT SPONSORIZARE

PERSOANE FIZICE: Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual din operatiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

 

 

 

In fiecare sambata,

intre orele 21-22

RADIO ONLINE